Wanika - Producent Sprzętu Strzałowego

strefa klienta

Izolator linii strzałowej typu „zawiesie gumowe”

Izolatory linii strzałowych typu „zawiesie gumowe” przeznaczone są zarówno do rozwieszania linii strzałowych jak również do prowadzenia czasowych linii strzałowych przy wykonywaniu robót strzałowych. Wykorzystywane są do podwieszania linii strzałowych typu PSY lub SY oraz przodkowych przewodów ochronnych typu SDY, wzdłuż wyrobisk dołowych od stanowiska strzałowego do miejsca wykonywanych robót. Zadaniem „zawiesi gumowych” jest odizolowanie linii strzałowej od elementów metalowych i przewodów energetycznych znajdujących się w wyrobiskach dołowych, w których rozwieszona jest linia strzałowa podczas wykonywania robót strzałowych, dzięki czemu nie jest ona narażona na uderzenie czy też przygniecenie.

Izolatory linii strzałowej typu „zawiesie gumowe” wykonany jest z antystatyzowanej trudnopalnej taśmy przenośnikowej tkaninowo-polichlorowinylowej typu PCV – 2 lub 3 przekładkowej. W osi izolatora na obu jego końcach utworzone zostały dwa lub trzy otwory w zależności od jego długości i przeznaczenia. Przy dolnej krawędzi izolatora znajduje się przecięcie, przez które przy lekkim oporze wprowadza się linię strzałową, natomiast przy górnej jego części zamocowano w sposób trwały wyprofilowany uchwyt z drutu stalowego.

Dane techniczne

Długość: 185 - 420 mm
Szerokość: 40 - 150 mm
Grubość: 7 - 12 mm

Wszystkie nasze produkty posiadają pozytywne opinie atestacyjne Głównego instytutu górnictwa kopalnii doświadczalnej “barbara”

Gwarancja
Jakości

Przemyślane rozwiązania

Pobierz katalog
produktów