Wanika - Producent Sprzętu Strzałowego

Zakaznicka zona
Zařízení pro výrobu výbušniny ANFO typ BWE-150/W

Zařízení pro výrobu výbušniny ANFO typ BWE-150/W

Výrobek je určen pro výrobu výbušniny typu ANFO v dolech s nebezpečím výbuchu „a” a II.  kategorie nebezpečí metanu nebo na jiném místě, jaké určí vedoucí trhacích prací v dole.

Zařízení pro výrobu výbušniny ANFO typu BWE-150/W je zařízení o objemu 150 dm3, určené pro míchání až 50 kg dusičnanu amonného (ledku) jednorázově. Míchání složek následuje v důsledku otočného pohybu bubnu míchačky kolem vlastní osy s lopatkami nacházejícími se uvnitř, které po nadzvednutí materiálu umožňují jejich svobodný pád.

Technické údaje

Výška: 1300 mm
Šířka: 850 mm
Celková délka: 2100 mm
Průměr míchačky: 780 mm
Otáčky míchačky: 31 ot. / min.
Hmotnost: 200 kg

Všechny výrobky z nabídky naší firmy vlastní atesty Hlavního institutu hornictví zkušebního dolu “barbara”

Záruka
kvality

Promyšlená řešení

Ke stažení katalog výrobků