Wanika - Producent Sprzętu Strzałowego

Zakaznicka zona

Organizace přepravy
nebezpečných materiálů

Naše firma nabízí komplexní služby v rámci dopravy nebezpečného materiálu ADR (fr. L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). Přeprava tohoto typu nákladu je proces, který vyžaduje odborné znalosti, vhodně upravená vozidla a vyškolený personál s požadovaným oprávněním.

Przewóz materiałów

Přeprava je prováděna v souladu s platnými požadavky a normami z oblasti bezpečnosti, které zaručují maximální omezení rizik spojených s přepravou nebezpečného nákladu.

Nyní máme k dispozici pro naše zákazníky čtyři dvoukomorová vozidla typu EXII, přizpůsobená k přepravě elektrických rozbušek spolu s výbušninami. Všechna naše vozidla jsou vybavena mobilními telefony, elektronickým systémem GPS a systémem proti napadení, který zajišťuje specializovaná ochranná jednotka. Takové řešení poskytuje bezpečnou, efektivní a rychlou realizaci každé zakázky, díky nepřetržitému kontaktu s našimi pracovníky můžete být bez obav o svěřené zboží.

Hlavní naší předností je kvalifikovaný a zkušený personál s oprávněním ADR, jenž je schopen, díky svým zkušenostem, realizovat nejsložitější druhy přepravy. Navíc angažovanost ve vykonávané práci způsobuje, že cílem našich zaměstnanců je maximálně efektivní organizace přepravy a jeho dozorování, aby naši zákazníci byli plně spokojeni s jeho výsledkem, a naše firma byla spolehlivým partnerem pro další spolupráci. 

Navíc mnohaletá praxe v této činnosti, její neustálý rozvoj a zajištění profesionální realizace každé zakázky, při dodržení sjednaného termínu, má vliv na to, že námi poskytované služby jsou na vysoké úrovni.

Přepravu výbušnin zajišťují moderní vozidla s nosností do 1,5 t.

Každé vozidlo je oprávněno převážet zároveň následující třídy výbušnin:

Doufáme, že naše nabídka bude splňovat Vaše očekávání.

 

Máte-li zájem s námi spolupracovat,
použijte prosím kontaktní formulář.

Kontaktní formulář 
Rychlý kontakt

32 229 12 83

Ke stažení katalog výrobků